Vergoeding via de gemeente

Uw gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdhulpverlening. Hier kunt u meer informatie vinden.

Wanneer u een doorverwijzing van de huisarts heeft, gericht aan Fortitudo, kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen bij de gemeente. Dit kunt u eventueel al doen vóór u een intake gesprek heeft. Wanneer u een doorverwijzing van de huisarts heeft die niet gericht is aan een specifieke hulpverlener, kunt u deze alsnog aanvragen bij uw huisarts.

U krijgt van de gemeente een formulier waarop de verwachte hulpverlening, de verwachte hulpverleningsduur en het verwachte budget aangegeven kunnen worden. Wanneer dit formulier is ingevuld en is ondertekend (door zowel de ouders als de hulpverlener) gaat het jeugdteam van de gemeente controleren of er een persoonsgebonden budget afgegeven kan worden. Hierover krijgt u van de gemeente bericht.

Het persoonsgebonden budget zal beheerd worden door de sociale verzekeringsbank (SVB). Hiervoor moet een zorgovereenkomst getekend moet worden. In deze zorgovereenkomst staan de contactgegevens van ouders en hulpverlener en staat informatie over de indeling en uitbetaling van het toegewezen persoonsgebonden budget.

Wanneer meer tijd nodig is voor het traject, kan een verlenging van het persoonsgebonden budget worden aangevraagd. Dit kunt u uiterlijk 8 weken voor het afgelopen van het al afgegeven persoonsgebonden budget doen. Zo kan het hulpverleningstraject worden voortgezet, terwijl het jeugdteam van de gemeente te aanvraag tot verlenging behandeld.

We zullen al deze stappen uiteraard samen door lopen en u kunt met al uw vragen bij Fortitudo of bij de gemeente terecht. U mag de gegevens van Fortitudo ook altijd achterlaten bij de gemeente.

 

Fortitudo Hulp Begeleiding Steun Training Kind Adolescent Vergoeding Budget

Vergoeding via de verzekering

Sommige zorgverzekeringen bieden een vergoeding voor geestelijke gezondheidszorg. Dit is echter per zorgverzekering en per (basis/aanvullend) pakket verschillend. U kunt dit opzoeken in uw polis of navragen bij de zorgverzekering. U kunt dit ook doen nog vóór u een intake gesprek heeft bij Fortitudo. Mocht u hierbij hulp nodig hebben, kunt u altijd bij ons terecht.