Bent u niet tevreden met uw huidige hulpverlener of zijn/haar manier van werken? Voelt u zich niet op uw gemak of voelt uw kind zich niet op zijn/haar gemak? Verschillen jullie van mening of is er een geschil geweest? Wat uw reden ook is, u kunt altijd kiezen voor een andere hulpverlener. Dit is in het Nederlands Wetboek vastgelegd. U heeft te alle tijden recht op eigen zorgverleningskeuze en hulpverleningskeuze. Ook als uw huidige hulpverlener uw vergoeding via een contract bij de gemeente heeft aangevraagd, kunt u met deze vergoeding zelf beslissen waar u deze zorg inkoopt. Dit moet uiteraard wel doorgegeven worden aan het jeugdteam van de gemeente, dat de vergoeding (het budget) heeft toegezegd, en de sociale verzekeringsbank (SVB), die de vergoeding uitbetaald. U kunt ook via de gemeente een nieuwe hulpverlener aanvragen/toegewezen krijgen.

U kunt ook via een andere hulpverlener declareren bij uw zorgverzekering, als dit is opgenomen in uw zorgpakket. Vraag dit voor uw eigen zekerheid altijd na bij uw zorgverzekering, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Geef ook tijdig aan de zorgverzekering door dat u gewisseld bent of gaat wisselen van hulpverlener.

Fortitudo Hulp Kind Begeleiding Training Adolescent Overstappen Vergoeding Recht

Voor de nieuwe hulpverlener en het nieuwe hulpverleningstraject is het belangrijk dat hij of zij het dossier van de vorige hulpverlener in kan zien. Het dossier is eigendom van u en uw kind. Ook dit is vastgelegd in het Nederlands Wetboek. U heeft altijd recht om het dossier in te zien of het dossier op te vragen. In het dossier staan de onderzoeksresultaten en de hulpverlening die al is aangeboden. Met deze informatie kan de nieuwe hulpverlener een nieuwe hulpverleningstraject opstellen, welke met u wordt besproken. Ook dit hulpverleningstraject zal pas uitgevoerd worden met uw toestemming.

Wanneer u hier meer informatie over wilt of hier hulp bij nodig heeft, kunt u altijd contact met mij opnemen. Wij helpen u ook graag als het gaat om dit soort ervaringen.